TURKSİD, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan ve dünya üzerinde pek çok ülkeye göç ederek yerleşmiş bulunan Kırım Tatarlarının başta Türkiye olmak üzere yaşadıkları diğer ülkeler ve bu ülkelerin halkları arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel bir köprü işlevini yaygınlaştırmak ve bu alanlardaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek maksadıyla;

 

-Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,


-Türkiye, Ukrayna, Romanya, Kırım ve Bulgaristan, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya olmak üzere diğer doğu Avrupa ülkeleri ve Kırım Tatarlarının göçlerle yerleştiği dünyanın diğer ülkelerinde yerleşik sanayici ve iş insanları ile akademik alanda ve kariyer mesleklerinde çalışan gerçek ve tüzel kişiler arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkileri ve işbirliğini sağlamak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek,


-Faaliyet alanında bulunan ülkelerde ırk, din, dil, din veya her türlü ayrımcılığa karşı olarak; insani, sosyal, ekonomik ve kültürel yardımlarda bulunmak, hoşgörü anlayışı oluşturmak, toplumsal barışa ve topyekün kalkınma amaçlı projelere destek vermek,


-Toplumsal gelişim için sağlık, eğitim, turizm, ticaret, spor ve diğer sosyoekonomik alanlarda projeler gerçekleştirmek
amacı ile kurulmuştur.